Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://brodarto.be

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen.

We bewaren uitsluitend informatie uit ons e-mail verkeer en hiermee gekoppelde documenten zoals offertes, facturen, door u aangeleverde logo’s enz…
Deze informatie hebben we nodig om praktische en wettelijke redenen.

Reacties

Bezoekers kunnen geen reacties achterlaten op de site. We verzamelen dan ook geen data hierover.

Contactformulieren

Onze contactformulieren zijn een alternatief voor e-mail berichten en worden op dezelfde wijze behandelt en beheert als de gegevens in ons e-mail bestand.
Deze informatie wordt beheert zoals verder op deze pagina beschreven wordt.

Cookies

Informatie hierover vindt u in ons cookie beleid.

Met wie we uw data delen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we uw data bewaren

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn:
(i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Brodarto-pagina’s
of (ii) we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting
of (iii) bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Welke rechten heeft u van uw eigen gegevens

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van Brodarto. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Waar we uw data naar toe sturen en eventuele openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is:
(a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten ons land van uw verblijf (bvb Nederland), om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen
(b) om onze voorwaarden op te leggen
(c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze partners, u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen of onze voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Onze contactgegevens

Vrolix Edward
Statiestraat 23-2
2920 Kalmthout
België
Tel: +32 494 38 55 53
E-mail:
Bedrijfsnummer: BE0874.864.477

Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen.

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen. U kunt contact met ons opnemen via

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens

We maken gebruik van Google Analytics. Deze dienst verzamelt algemene anonieme informatie en voldoet aan de GDPR wetgeving.